Nieuwe bestuursleden Grachtenrace Amsterdam

De organisatie achter de Grachtenrace Amsterdam heet officieel de Stichting Roeisloepen Grachtentocht. Een stichting heeft bestuursleden en de Grachtenrace Amsterdam heeft zelfs zeer actieve bestuursleden. Dit jaar nemen wij na jaren afscheid van een tweetal bestuursleden, maar ook staan nieuwe leden klaar!

Dit jaar nemen wij afscheid van onze penningmeester Carina Heynens en bestuurslid Daan ter Avest. Carina zorgde de afgelopen jaren in samenwerking met studenten van de Hogeschool van Amsterdam voor de verbetering en professionalisering van de draaiboeken en calamiteitenplan, daarnaast was zij de beheerder van ons budget en hield zij de financiën van de Grachtenrace scherp in de gaten.

Daan heeft jaren gezorgd voor de sponsorwerving. Een uitdaging waarin hij met zijn vele goede contacten voor nieuwe sponsoren heeft gezorgd en de jaarlijkse ontvangst van sponsoren tijdens de Grachtenrace.

Namens het bestuur van de Grachtenrace Amsterdam willen wij Carina en Daan nogmaals enorm bedanken voor deze jaren. Niet alleen voor het vele werk dat zij verricht hebben, maar ook voor de vriendschap en het hechte teamgevoel dat wij ieder jaar tijdens de Grachtenrace hebben ervaren!

Nieuwe bestuursleden

Recent zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden. Alvin Mangel wordt secretaris van bestuur en gaat zich onder andere bezighouden met sponsoring. Cor Portengen wordt algemeen bestuurslid en zal de aanvraag en communicatie mbt vergunningen onderhouden met Waternet en het Stadsdeel Zuid. Onze nieuwe penningmeester is Cinthya Ruyter Bruyn. Zij zet zich al vele jaren in als coördinator van de tent op het wedstrijdterrein en zal nu onze financiën en beheren.

Het bestuur bestaat nu uit voorzitter John Kuchler, penningmeester Cinthya Ruyter Bruyn, secretaris Alvin Mangel en bestuursleden Alex Finnema en Cor Portengen.

Ondersteuning van het bestuur is ook uitgebreid, sinds dit jaar voegen wij Biem Onderwater en Kevin Roos toe aan dit vrijwilligersteam. In de voorbereiding op de race ondersteunen zij bestuur bij communicatie, inschrijvingen, voorbereidend werk voor het kranen en parkeren en zijn coördinator tijdens de wedstrijddag.